Projekt i realizacja wystawy Polski Cement w Architekturze dla Stowarzyszenia Architektów Polskich