Projekt dorocznej wystawy Stowarzyszenia Architektów Polskich edycja 2014