Projekt dorocznej wystawy Stowarzyszenia Architektów Polskich