Projekt rekonstrukcji reklamy świetlnej autorstwa   P. Perepłysia